Torslunde Sogn og Kirke

Folkekirkens Nødhjælp


Del din søndag med verdens mest udsatte

Søndag d. 12. marts 2017 håber Torslunde sogn  at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

 

I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra Lukasevangeliet.

Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.

 

Altid hjælp til selvhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved.”

 

I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’, så projekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for mennesker, der bliver i stand til selv at forme deres fremtid - og altid efter en omhyggelig udregning af, hvordan pengene rækker længst. Det gør de for eksempel sådan:

 

  • Når landbrugsproduktionen får et løft, er der mad nok og overskud til at sælge eller spare op.
  • Når levestandarden stiger, kommer børnene i skole og øger chancen for at få en uddannelse.
  • Med bedre vandforsyning øges sundhed og trivsel og færre må flygte ved tørke. Børnene kan blive i skolen i stedet for at migrere.
  • Med uddannelse bliver det nemmere at kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i ansvarlig produktion.
  •  

Sæt allerede nu kryds ved datoen

Torslunde sogn  er også med ved næste indsamling søndag den 12. marts 2017.

Ud over selve indsamlingen som giver rigtig god mening plejer det også at blive en hyggelig dag hvor vi mødes i konfirmandstuen i Torslunde præstegård ca. 10.30, eller umiddelbart efter gudstjenesten, og fordeler ruterne. Efter endt indsamling ca 3 timer senere, stå den så på optælling, samtale samt noget varmt at drikke og lidt lækkert at spise samme sted.

 

Meld dig som indsamler hos Helle Gram på tlf. 51330702 eller mail hellegram@ishoejby.dk allerede nu og del din søndag med verdens mest udsatte mennesker.

 

Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede Torslunde sogn, som et af landets mindste sogne, et indsamlingsresultat på 6.176 kroner. Året før hvor vi var lidt flere om opgaven nåede vi op på hele 7.516 kr.
På landsplan blev der i 2016 samlet 12 millioner kroner ind til verdens fattigste lande.